دکتر آیلین کلانترزاده

ساعت پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه از 10 الی 18تلفن: 88865798 – 88865407

آدرس:

نخستین نشست کارشناسی مجمع انجمن های گروه پزشکی ایران با همت و همکاری مجمع انجمن های علمی تخصصی ، کمسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی با حضور وزیر بهداشت "جناب آقای دکتر هاشمی "، رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور" جناب آقای دکتر زالی" ، نایب رییس کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی" جناب آقای دکتر رستمیان" ، رییس و اعضای کمسیون انجمن های وزارت بهداشت  "جناب آقای دکتر فاضل " و رییس مجمع و سایر اعضای هیات مدیره مجمع و نیز جمعی از روسا و نمایندگان انجمن های علمی تخصصی ، در محل برج میلاد تهران برگزار شد.

در این نشست پس از پایان سخنرانی ها ، انتخابات انجام شد و اعضای هیات مدیره به شرح زیر انتخاب شدند :

 

دکتر ایرج فاضل  رییس
دکتر محمد رضا ظفرقندی نایب رییس اول
دکتر عزت الله گل علیزاده نایب رییس دوم
دکتر علی نوبخت حقیقی دبیر
دکتر سید جلیل حسینی خزانه دار
دکتر حسن هویدا عضو هیات مدیره
دکتر غلامعلی عکاشه عضو هیات مدیره
دکتر عبدالرسول صداقت عضو هیات مدیره
دکتر محمد حسین بدخش عضو هیات مدیره
دکتر بیژن صدری زاده عضو هیات مدیره
دکتر محمد وجگانی عضو هیات مدیره
دکتر سید حمید خویی عضو هیات مدیره
دکتر ناهید خداکرمی عضو هیات مدیره
دکتر علی تاجرنیا عضو هیات مدیره
دکتر محمد صاحب الزمانی بازرس