دکتر آیلین کلانترزاده

ساعت پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه از 10 الی 18تلفن: 88865798 – 88865407

آدرس:

بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی به منظور تجلیل و تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج در دی ماه سال 1395 در دو قسمت  برگزار می شود.

  1. افراد حقیقی
  2. نهاد های حقوقی

جهت اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه کنید : 

http://razi.research.ac.ir