دکتر آیلین کلانترزاده

ساعت پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه از 10 الی 18تلفن: 88865798 – 88865407

آدرس:

دکتر معصومه مانی

جراح ارتوپد / فلوشیپ جراحی اطفال از سوئیس

توضیحات


تحصیلات

  • 1374 - 1367 دوره پزشکی عمومی - دانشگاه شهید بهشتی
  • 1380 - 1376 دوره تخصصی جراحی ارتوپدی - دانشگاه شهید بهشتی
  • 1386 دوره فلوشیپ ارتوپدی اطفال - سوئیس

عضویت در انجمن های بین المللی

1380 تا حال انجمن جراحان ارتوپدی ایران

سوابق کاری

  • 1385 - 1380 رییس بخش ارتوپدی و اتاق عمل بیمارستان سوم شعبان - دماوند
  • 1379 تا حال مطب خصوصی و انجام جراحی های ارتوپدی در بیمارستان های آراد ، شهریار ، طوس ، دی کلینیک
  • سهروردی و بیمارستان جم

مقالات و سخنرانی ها

4