دکتر آیلین کلانترزاده

ساعت پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه از 10 الی 18تلفن: 88865798 – 88865407

آدرس:

فرایند درمان
کلینیک ماهان می کوشد تا با برنامه ریزی مناسب، کلیه مراحل درمان بیماران به کوتاهترین و آسان ترین روش های موجود انجام و در زمان، انرژی و هزینه بیماران صرفه جویی شود.
تعیین زمان پذیرش

از سه طریق می توانید برای تعیین زمان پذیرش اقدام کنید

  • حضوری
  • تلفنی
  • اینترنتی
مراجعه به کلینیک
معاینه پزشکی