دکتر آیلین کلانترزاده

ساعت پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه از 10 الی 18تلفن: 88865798 – 88865407

آدرس:

دکتر سید حسین وحید طاری

جراح ارتوپد / فوق تخصص جراحی ستون فقرات


تحصیلات

 • 1376 - 1369 دوره پزشکی عمومی - دانشکده پزشکی دانگاه زنجان
 • 1379 - 1376 طرح دوره پزشکی عمومی
 • 1383 - 1379 دوره تخضضی جراحی ارتوپدی - دانگاه علوم پزشکی ایران
 • 1385 - 1383 استادیار - دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 • 1386 - 1385 فلوشیپ جراحی ستون فقرات - بیمارستان شفا یحیاییان و بیمارستان رسول اکرم

عضویت در انجمن های بین المللی

 • انجمن جراحان ارتوپدی ایران
 • انجمن جراحان ستون فقرات ایران
 • انجمن بین المللی ستون فقرات AO ( platinum membership )
 • انجمن جراحان ستون فقرات آمریکای شمالی

سوابق کاری

 • 1385 - 1383 رییس بیمارستان مطهری جهرم
 • 13902 تا حال مسئول بخش ستون فقرات بیمارستان رسول اکرم
 • بیش از 30 سخنرانی علمی در کنگره های مختلف در سطوح ملی و بین المللی